Sreda, Mart 18, 2020

Sve što treba da znate o frekventnim regulatorima

Da li znate šta su frekventni regulatori?

Naime, reč je o elektronskim uređajima koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih motora. Ovi statički frekventni prervarači pretvaraju mrežni napon j frekvenciju u promenljive veličine kada napon i frekvencija imaju fiksirane vrednosti.

Šta se to promenilo od pojave prvog frekventnog regulatora? Principi su ostali isti, ali prvi frekventni pretvarači u sebi su sadržali tiristore, a danas su se pojavili mikroprocesorski upravljani pretvarača. Pošto je sve veća upotreba automatike u industriji, postoji stalna potreba za automatskim upravljanjem. Kako se neprekidno povećava brzina proizvodnje usavršavaju se i metode koji poboljšavaju stepen korisnosti pogona.

frekventni regulatori

Danas su elektromotori veoma značajan idustrijski proizvod. Projektovani su tako da rade konstantnom brzinom i tokom prethodnih godina radilo se stalno na optimizaciji kontrole njihove brzine rada.

Sve se promenklo kada su se pojavili frekventni regulatori, jer do tada nije bilo moguće upravljati brzinom trofaznog AC motora. Danas je većina statičkih frekventnih pretvarača koji se koriste za upravljanje i regulacijom trofaznih motora u industriji napravljeni su prema dva osnovna principa. Prvi princip jesu frekventni pretvarača bez međukola i to su zapravo direktni pretvarači, a drugi su frekventni pretvarači sa konstantnim ili promenljivim međukolom.

Invertori sa međukolom vs. Direktni invertori

Frekventni regulatori imaju međukolo koje je ili naponsko ili strujno i nazivaju se naponski ili strujni invertori. U odnosu na direktne invertore frekventni pretvarači imaju sledeće prednosti:

  • Bolje upravljaju strujom;

  • Redukuju više harmonike;

  • Imaju neograničenu izlatnu frekvenciju sa određenim ograničenjima koja postoje prilikom korišćenja elektronskih komponenti.

Ako služe za visoke izlazne frekcencije frekventni regulatori uglavnom imaju izvedeno međukolo. Za razliku od invertora sa međukolom, direktni invertori su nešto povoljniji. Njiha mana je u tome što slabije redukuju više harmonike. Većina frekventnih pretvarača uglavnom koristi naponsko međukolo.

Koje su prednosti pune kontrole brzine?

U svim pogonima koji su automatizovani koristi se danas standardni trofazni motor koji ima frekventni pretvarač. Najčešći zahtev jeste puna kontrola brzine zbog same vrste pogona. Niz prednosti se dobija upotrebom frakventnih pretvarača.

Najvažnije je da se štedi energija. Ako je brzina obrtaja motora u skladu sa zahtevima u bilo kom momentu opterećenja onda se energija štedi. Ovo najviše važi kod pogona ventilatora i pumpi, jer je kvadratu brzine srazmerna utrošena energija. To znači da pogon koji koristi polovinu brzine za rad uzima tek 12,5% nominalne snage.

Druga prednost jeste u optimizaciji procesa. Kada se brzina podesi u samom procesu proizvodnje onda se stvaraju brojne prednosti. Smanjuju se troškovi održavanja, habanje i utrošak materijala, a povećava se proizvodnja. Dolazi takođe i do tzv. mekanog rada mašine. Naime, kada je puna kontrola brzine onda je broj startovanja i zaustavljanja same mašine drastično smanjen. Udari i naprezanja mašine mogu se izbeći kada se koriste soft-stop i soft-start rampe.

Troškovi održavanja su manji, jer frekventni pretvarači uopšte ne zahtevaju održavanje. U situacijama kada se koriste za upravljanje motorima, povećava se radni vek pogona. Recimo, sistemi za navodnjavanje imaju vodene čekiće koji su direktno zavisni od motora pumpu i ovi čekići nestaju pa se na taj način izbegavaju kvarovi koji se mogu pojaviti na ventilima.

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me