Krv iz pupčanika: Da li je to zaista najbolji način da detetu obezbedim matične ćelije?

 

 

Usluge čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika u privatnim bankama su više godina bile jedna od važnijih tema među mnogim budućim roditeljima u Srbiji. 


Reč je o medicinskoj tehnologiji koja može pomoći u lečenju teških bolesti deteta ili drugog člana porodice. 


Mnogi roditelji su danas dobro informisani o tome šta sve mogu da urade za zdravlje svog deteta - od kupovine organske hrane, bezbedne kućne hemije do biranja cucli bez BPA i drugih toksičnih materija. 


Upravo zato, donošenje odluke o čuvanju matičnih ćelija može izgledati kao velika i važna. 


Najpre, o ovoj odluci se razmišlja u prilično osetljivom periodu, trudnoći. Drugo, od brojnih promotivnih kampanja i ponekad nedovoljne informativne podrške od strane doktora, teško je doći do sagledavanja svih rizika i koristi ovakve odluke.


Šta je važno da uzmete u obzir saznajte u ovom tekstu. Koje bolesti se mogu lečiti matičnim ćelijama iz krvi pupčanika?


Krv iz pupčanika sadrži krvne matične ćelije (hematopoetične ćelije) koje su osnova za formiranje svih drugih krvnih ćelija u organizmu. 


Ove ćelije se stoga mogu koristiti samo za terapiju krvnih bolesti kao što su leukemije i limfomi, kao i kod nekih poremećaja imunog sistema koji narušavaju mogućnost odbrane organizma.


Ipak, postoji dodatno ograničenje. Ukoliko dete ime neko od ovih stanja, verovatno neće moći da koristi sopstvene matične ćelije. Da bi se lečila leukemija, oboljenja koštane srži i nasledni metabolički poremećaji (koji su i najčešće bolesti u pedijatrijskim i adultnim centrima za transplantaciju), jedino je moguće koristiti matične ćelije druge osobe, odnosno donora. 


Dakle, reč je o bolestima koje su urođene i koje se već nalaze u uzorku uzetom od samog deteta. Kod leukemije, u oko 50- 75% slučajeva bolest je bila prisutna na rođenju. 


Zato, gotovo svi pacijenti sa poremećajima krvi moraju da koriste matične ćelije posredstvom javnih banaka, od donora.
Koja je verovatnoća da će moje dete morati da koristi sopstvene matične ćelije?


Verovatnoća da će detetu do 21. godine biti potrebna sopstvena krv pupčanika je veoma niska i kreće se od oko 0.005% do 0.04%. 


Ukoliko se javi potreba za matičnim ćelijama kada je dete starije (kao tinejdžer ili odrasla osoba), količina dobijena na rođenju verovatno neće biti dovoljna. Dakle, biće potrebna dodatna količina, odnosno snabdevanje iz javne banke. Da li matične ćelije mogu da se koriste za drugog člana porodice?


Da. Ukoliko ste sačuvali matične ćelije bebe u privatnoj kompaniji, matične ćelije iz krvi brata ili sestre se mogu koristiti u terapiji bolesti krvi, kao što je leukemija


Ali, čak i tada možda neće biti neophodna krv iz pupčanika. Ukoliko dete ima bolest koja se može lečiti transplantacijom matičnih ćelija, onda brat ili sestra, pod uslovom da postoji podudarnost, može dati matične ćelije iz sopstvenog krvotoka, kroz proces stimulacije.  Kakva je budućnost korišćenja matičnih ćelija?


Upotreba matičnih ćelija iz krvi je značajno opala poslednjih godina. Doktori danas u transplataciji mogu da koriste uzroke koji nisu potpuno podudarni.


Tako recimo, majka, otac, brat ili sestra mogu da budu polu-podudarni i daju sopstvene matične ćelije koje se prikupljaju iz krvotoka kroz proces stimulacije, sa dosta dobrim rezultatima. 


U toku su studije koje razmatraju mogućnosti korišćenja matičnih ćelija u regenerativnoj medicini, ali za sada je to još uvek daleko. Postoje studije koje izučavaju krv pupčanika za terapije protiv dijabetesa tip 1, cerebralne paralize, multiple skleroze, traumtaske povrede mozga, autizma, poremećaja vida i sluha. Ipak, trebaće dosta da se sačeka pre nego što se zaključi da li su ovakve terapije zaista delotvorne. 


Postoje određene bolesti kod kojih je korisno imati sopstvene matične ćelije, ali doktori najčešće mogu doći do matičnih ćelija same odrasle osobe, pa nema potrebe čuvati matične ćelije godinama unapred, uz toliki trošak. Da li čuvati bebine matične ćelije u privatnim bankama?


Doktori preporučuju ovu opciju samo kada bebini brat ili sestra imaju visok rizik od razvoja nekih bolesti koje se mogu lečiti matičnim ćelijama, ili imaju takvu bolest.


Ukoliko ikada matične ćelije zatrebaju bebi, zahvaljujući napretku medicine, mnoge druge opcije su već sada takođe moguće.